Upa Tankayllu. Junior Núñez Lefoncio

Tomado de la alforja de Chuque: Upa Tankayllu por Junior Núñez Lefoncio.

“Upa tankayllu” fue ganador del Concurso Narrativa Quechua Willakuy 2018 organizado por la Cátedra Quechua de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue presentada por Yana Waychaw, estudiante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, su nombre Junior Núñez Lefoncio. El jurado destacó, a propósito de los cuentos ganadores, “la capacidad de representar en pocas páginas el mundo andino lo que renueva la tradición cuentística a través de una mirada andina donde la ironía, el saber, la ética, la risa aparece en forma notable.” (G.E)

UPA TANKAYLLU

Junior Núñez Lefoncio

¿Upa Tankayllu? Yuyachkanim Upa tankayllutaqa, punchun hina uqiniraq arpachanta qipikuykuspan yaykuykamusqanta, rawkankunaman quri qullqimanta sillunta watakuykuspan tukaykusqanta. Chay wata karqa barayuq tayta Mariyanu, warmichan Margaritapiwan. Paypaq tukaqmi hamurqa Upa Tankayllu.

Chay watam karqa chaska punchaw qapaq raymi killa, ñuqa maqtikullaraq kachkaptiy. Aswanqa sumaqtam rikuykurqani, allintam uyariykurqani Upa Tankayllumanta willakuykunataqa. Llumpaytam paymantaqa huk runakuna rimaqku. Chaymi niqku, Wakna suma sumaq arpa tukanampaqsi runata pampasqa Apu Llallawiman. Wakinñataqmi niqku, Manas, layqawansi achakita ruwachikamusqa chayna allin arpa tukanampaq. Manam pipas kaqtaqa yacharqanikuchu paymantaqa. Chay punchawsi tayta Mariyanu haypachisqa sillakawallunta wak Ankapa Wachananman. Manasa chaynintachu qamusqapas, aswanqa Pampas mayuntas chimparamusqa. Rikuqninkunam nirqaku:

— ¡Yaw wak Upa Tankayllum mayuta kunkankama yaykukaykamun, manaya waknaña yakupas kuyuriyllapas kuyurichinchu! —chay rimaykunam llapa llaqta runapa simimpi karqa, chayta uyariruspankum wakin barayuq masin rimaqku tayta Mariyanupa qipampi.

— ¡Wak tayta Mariyanuqa layqatam riki pusaramusqa, maychiki layqaykachiwaspanchik llalliruwasunchik!

— ¡Upallay, tayta Marduniyu! Payllachu allin tusuqkunata apamun? Ñuqapas allin tusuqkunataqa pusamuchkanim riki.

— ¡Pich llallinman Upa Tankaylluta arpa tukaypi! Payqaya risqas Huankasankusman, Laramarkaman, Kurdubaman, Karwakuchuman, Tibillusman, achka plasayuksi riki.

—Imatataq manchakunkichik?, ñuqallamantaqa allin runachataq.

— ¡Qam chayta ninki mana rikuspaykim riki!

—Kunanchiki qawasunchik allin mana allin kasqantapas. Ñuqapas pusamuchkani riki Alambrisilluta.

—Qamllachu, tayta Isiduru, ñuqapas Vilkanchusmantam riki apamuchkani arpa tukaqniyta. Aki mapas nichkaykim, wak Upa Tankaylluta allillapi sayarachinqam.

— ¿Pitataq apamuchkanki, tayta Marduniyu?

— Yana Makitam riki, Wayunkani apuwan rimaqta.

Chay punchawmi llapallan llaqta runam rimarqaku Upa Tankayllullamantaña, chaynallataq Mariyanumantapas. Imamantachá niqku chaynakunata, ñuqallapaqa allin runacham karqa tayta Mariyanuqa. Chay watam wayliya raymita pasarqa tayta Mariyanu, llapa apu tukuq runakuna nisyuta rimaptinku. Manachá qunqanqakuchu chay watata, chaymi ñuqapas mana qunqanichu, pich qunqarunman Yana Misita, Nina Chakita, Puka Pillpintuta, chaynallataq uqi ñawi Ibaristata.

Upa Tankaylluqa wak Cocas llaqtamantam karqa. Hatun karay runa, rampu maki, chaprasapa, uqi luquchayuq, yana bayita warayuq. Chayaykamurqa uqi lliklla wachakayuq, kuka kintu piskachayuq kusi kusiyllaña. Plasakuchumpi tiyaykuspanmi kukanta qawaykurqa.

—Apu Llallawi, niykuwayá imayna kanaytapas, paqarin mincha imam suyawasqanta.

— ¡Tayta Griguriyu, maynintataq chayaramurqanki? ¡Yaw! yanqachiki dispinsiruyqa suyachkasunki wak Ankapa Wachanampi. —Kusisqallaña mama Margaritaqa chaskiykurqa Upa Tankayllutaqa.

— ¡Piñamá wak Vilkanchusnintaraqa muyumuchkanqa! Chay qalawasakunaqaya upyaywampas harkamuwanmanchiki karqa.

Kara iskay chunka iskayniyuq qapaq raymi, wayliya tiyarichiy punchaw. Chay punchaw tusuqkunapas chayamurqaku sapa maysunkuman. Wakin tusuqkunam karu llaqtakunamanta chayamurqaku, chaymi sapa maysu suyaqku aqawan, kimawchakunawan. Apakuykunapas kaq sapa ayllumantam. Kusisqallañam chaskiq Tayta Mariyanu chay sutipa asiychanwan. Chay tutam sapa tusuq yachasqanta tusuq.

Wayliya tusuqkuna qawanayraykum chay tuta upallalla wasiymanta lluqsiruspay, utqayllamanña chayarurqani tayta Mariyanupa wasinmam. Chayaruptiymi kachkasqaku guiyadur akllaypi. Wakna kuchupim tiyachkasqa warmintin tayta Mariyanu, chuntamanta baranta qapikuykuspan quri qullqikunawan kaskillachisqata. Pich qunqanman waknaña sumaq tusuyta, sumaq pampayllanuchata, warakiyuchata. Upa Tankayllum wiksasapa arpachanta tiqupachaykuspam qayakuyta tukaykamurqa, Yana Misi qallaykamunampaq. Manañam musuñachu kasqa, uyarirqanim allin tususqanmanta rimasqankuta. Chay tutam kay ñawi ruruywan rikuykurqani allin tusuq kasqanta. Manam yacharqanikuchu imamanta Yana Misi nispa sutichasqankuta. Ñuqapas kayna rimaqllatam uyarirqani: misitas mikunman kasqa. Wakinmi niq: manas, yana misipa yawarnintas upyarunman kasqa. Huktañataqmi niqku achakiyuqsi, nispanku. Aswanqa ñuqaqa rikurqani pipas maypas runa hinallatam, rinrisapa runa, qitya hina yana luquchayuq taksankamalla runa.

Chaynallataqmi Nina Chakipas, Laramarka llaqtamanta hamusqa, musullaraqmi kasqa, sapatumpas pampampi irraqisniyuqraq. Paywan kuskam hamusqa Puka Pillpintu, sumaq sipascha, wikuñachapa millwanmanta walichayuq, chuqllupa chukchachan hina chukchayuq, sibada ñawicha, qallwas tuna hina puka simicha, waylischa hina tipi wiqawcha. Chaypitaqmi kasqa Ibaristapas, sumaq sumaq sipascha, kuyapachallaña uyachayuq, luwichupa sinqan hina sullaq sinqacha.

Chayna wayliya tusuqkuna qawaykusqankumantam tayta Mariyanu sayariykuspan tapurqa chaypi tiyaqkunata, pim guiadur kanampaq. Pich ninman kara huqta. Kikin Upa Tankayllum niykurqa:

—Tayta Mariyanu, llaqta masiy Yana Misiyá kachun, payqaya maypipas tusuqñam, paywan kuskachiki kanqaku Nina Chaki, warmichakunapiñataq, Ibaristawan Puka Pilpintu.

—Chayqa allinmi, tayta Griguriyu, chupapaqa warmachaykunatapasñachiki tusuchisaq.

—Ariya, chaypaqaya uchuy warmachakunatapasñachiki tusuchinki.

Chaynata uyariykuspanmi tayta Mariyanu kamachimuq sirvisiyunkunata, sapakamapaq uchuy chatuchakunapi chunkulata muyuchimunankupaq. Chayna raymikuna pasanankupaqmi hatun maqmakunapi aqakuqku, sumaq miski suramanta. Miski miski aqa kanampaq, suratam puñuchiqku pichqa utaq suqta punchaw, chaymi kaq aqaqa maychikapas upya upyakuy, apukunapas upyaruspanqa puñurunmancha. Wakcha kayninwampas tayta Mariyanuqa warmichantin aychatapas allinnintam apachimurqa, tawa llamataraqmi nakachimusqa. Chaymi alli allinta rayminta pasarurqa.

Allin tusuqkunaqa sumaqtam waqaychakuqku, manam ima mikuytapas utaq upyaytapas chaskiqkuchu mana maysuntimantaqa. Layqarunankumantam sapatumpa pampanman rudata, qasitapas hinakuqku, chayna tusuypi mana llallirachikunampaq. Sapa kapatasmi waqaychaq sumaqta tusuqkunataqa, kaqmi tusuq kapatas, arpa kapataspas. ¡Ay! maytaraq rin chay watakuna, musu kawsay, tusuqpaqa chakillanñam siqsiq.

Paqarisnintinmi pacha raypi raypicharaq barapa albasirnin rikcharichimuq kimawchawan, ¡Qarikuna umata qampiykuspayá puririmusun! Kimawchata upyaykuspankum qallaykuqku allichakuyta tusustin puririmunankupaq. Maysum pachachiq sapa tusuqta, qarikunamanmi ribusata wallqaykachiq sunaqatapas hapiykachiq chaspinampaq. Warmikunamanñataqmi llikllitata wasanman tipaykuq, chipipiriq asusinatapas, rapikunamanta ruwasqata hapiykachiq. Chay punchawkunatach mana qunqachkasaqchu wañuy patapipas, Upa Tankayllupa arpachantach uyarichkasaq, Puka Pillpintupa sapatiyayninchiki abiyuy kanqa. Allin watam chay wata karqa, puquy killa chayamuptin, tukuylla tuta paraspan, Wayunkanipi puyu tiyakuq iskay utaq kimsa punchaw hina. Taytaytam niqta uyariq kani: sichus Wayunkani urqupa umanpi puyu tiyanqa, hinaptinqa parakunqam tutantin punchawnintin. Chayraqmi tunaskunapas ñawpaq kaq puqurimurqa, sarapas parwayta yachapakuchkarqa, durasnupa rurunpas qilluyamurqa.

Chay tuta Puka Pillpintu rikurusqaymantam mana qunqanichu uyachanta, chay ñawichanta. Chayna puriramuspankum, iskay chunka tawayuq tutaykuqtam sumaq sumaqta tusupaykuspanku allichakunku atipanakuyman rinankupaq. Chaupi tutaman qallaykuq atipanakuy niñucha Qisuspa paqarimusqanta yupaychaspanku.

Yaqa chawpi tutatam lluqsiykuqku hatun qarawita qarawispanku, plasa chahawpipi tusuq. Ñataq Upa Tankayllupa arpampa waqasqanta uyarispankum, lliw wasintin riqku plasaman atipanakuy qawakuq. Ñataq sunaqas chaspiypim runakuna niqku: yaw tayta Mariyanu, qamqaya wayra hinam yaykuykunki. Upa Tankayllupa arpanqa sumaq chuyachatam waqaq. Yana Misipa sapatiyayniwanqa aswanñam pampapas kuyurikuq. Chayna sumaqta tusustinmi yupaychana wasiman yaykuykuqku niñucha yupaychaq, hatun qarawikunawan.

Bilin purtalpis

niñucha paqarimun,

ichu kirawpi

riti sawnayuq

chiri wayrapi.

Chaynata ñiñuchata yupaycharamusqankumantam chawpi plasa pampapi sumaqta tiyaykuspanku atipanakuyta qallaykuq arpa pura qarawikunawan, chaymantañataq qatiykuq tusuy maysumanta chupakama. Llallinakuypim hapiykanakuqku kupliru, tusuq kapatas, guiadur, guiadura, traskilla pura.

Chay chiqap atipanakuy qallariykunankupaqmi barayuq pura rimanakuykuqku pim ñawpaykunampaq. Qallaykurqa Upa Tankayllu chay sumaq qayakuywan. ¡Ay qayakuy! Sumaq miski uyarina. Chay tuta runaqa huntay huntaymi kakurqa. Llapa runa qawaqmi manchayrikuyllawanña kusikuqku, wakinqa ñuqa hinapas chayraqmi rikurqaku Upa Tankaylluta.

Mana maypipas rikusankutam chay tuta rikurqaku Upa Tankaylluta, Yana Misita. Hatun Alambrisillupas qawaykuspanmi tumpata mancharikurqa. Chay sumaq tunadachakunaqa mana qunqaymi; qayakuy, mallinakuy, añascha, atuqcha, maswa qatay, pampayllanu, triynaditu, pantachi, traskiyu, kaskabil, warakiyay, paskuwas. Ay maytaraq rin, rikchakapuwan chisipas kanman hinallaraqmi. Yana Misi maqtachatam tusukuyta qallakuykura, nuyusqa pampatapas husnirirachiram, chaynallataq Nina Chakipas. Guiadurakuna qallaykuptinmi Upa Tankayllu aswan sumaqta tukakaykamurqa. Mana tusuqtapas tusurachinmanmi karqa. Wayrapapas yaqa tusurunampaq hinam, mayupapas yaqa sayarunampaq hinam, parapapas yaqa paraykamunampaq hinam arpanta suma sumaqta waqaykachirqa.

Ñam pachapas raypiykamuchkaraña, hinallaraqmi atipanakuyqa kakurqa. Puka Pillpintucha tipi wiqawcha waylischa hina, maqtachata sapatiyaykurqa, chaynata qawaspankum llapa maqtikukuna qawarayaqku anka hinaña.

Arí, ñuqapas qawallarqanim ñawichallaypas utinankama, aswan sapa muyuriynimpim qawarimuwaptin sunquy kusirikuq, wañusqamanta hinam kawsariramurqani, mana wayta waytaqtapas panchirirachimurqam. Ñataq qawariykuptiymi paypas qawamuwaq sumaqllata asicharispa chay iskay chaskakuna hina kanchariq ñawichanwan. Sapa qawarimuwaptinmi sunquchallay pawaykachaq.

Allinta qawarikuptiyqa intipas hawaykutañam chipaykamuchkasqa, Puka muqumampas hayparamusqañam. Llapa raymiyuq barakunapas chunkulata muyuchimuchkasqam, quñi aqatapas aypuchkasqaku uchuy hatunman. Chaypas maypas ripuqpas ripuynintapas qunqaruspam upyakurusqaku, sumaq atipanakuy qawakusqankupi.

Sumaqta Chakabamba llaqtayqa hawariykuptiyqa sumaq llaqtam kasqa, tunaspa intusqan, sumaq pampachapi, llapallan waytapa pachachisqan. Wichinka hatamanta Tutayaq ukukama qallwas tunayuq, sara chakrapas parwallaña tukuy pampapi mastarikuchkasqa. Pampas mayupas kuyuyllañam kuyuchkasqa puka llimpillaña, daliyaskunapas sapa wasipim waytarichkasqa, plasaykumantapas tawa ñanmi risqa, tukuy pampapas qumirllañam kasqa, manachiki chaykunata sumaqta qawarirqanichu. Chay punchawraqmi sumaqta uyarirurqani pichiwchakunatapas sumaq takisqanta. Chayraqmi rikuykurqani Wichinka pampapi triqupa sisarisqantapas, sunchukunapa waytarisqantapas, mansanakuna pukayarisqantapas. Chay sumaq asnayninmi maypas purikuqta sinkarichiqraq, tukuy qatapi ritama waytallaña asnarikamuq. May illaqkunapas chaypim yachakuyta munaqku.

Chaymi sumaqta sunquyta tapukuykuptiyqa munasqa qatikuyta Puka Pillpintuta, manam yacharqanichu imam sutin kasqanta. Chawpi punchawtam chayraq tukururqa atipanakuy, chaymantam sapa runa ripukuqku wasinkuman sinka sinkallaña. Hatun atipanakuy tukuruptinmi paskuwaswanñam kutiqku wasinkuman sapa barayuq. Chaymi utqayllamanña qatirqani Puka Pillpintu qawanayrayku, sutintapas yachanayrayku, sumaq ñawichantapas rikuykunayrayku.

Paskuwas punchawpiqa tusuq qaritam warmiman pachachiqku, warmitañataqmi qariman. Hatun Upa Tankayllum mikuruspanña chimpa llaqtanta qawarispan nirqa: manañapaschá kutimusaqchu, wayrallañach purichkanqa ñuqa tukuspan urqun urqun, qasan qasan. Chaynakunata rimaq wañukunanta yachakuq hinañach, yaqa huk watanmanqa nirqaku wañukunmi nispanku.

Ñannin ñanninmi paskuwaswan puriqku, chaynama tayta Mariyanupas purimurqa baranta hapikuykuspan, purikuq runakunaman chunkulakustin. Sutillam Upa Tankayllupas llaki tunadakunataña tukamuq, paskuwas takikunata takispankum wayra hina muyuriqku.

//Warmachaykitam kachamunki,

ruktukchay//,

//llullu kalabasatam qipichimusaq,

ruktukchay//,

paskuwas punchaw tiqtikunaykipaq,

ruktukchay.

Chayna kaptikim

paniki wachan,

ruktukchay,

tunas tunaspa sikimpi,

ranra ranrapa chawpimpi.

Ñataq chisinkuykamuchkaptinña takipas llakillañam taytakunapaqa, musu sipas

tusuqkunapaqa manaya.

Qarikuna:

//Guiyadura pasñayta

piraq hapiykunqa//,

//manaraq ñuqallay

hapiykullachkaptiy//.

Warmikuna:

//Guiadur maqtayta

piraq llapchaykunqa//,

//manaraq ñuqallay

llapchaykullachkaptiy//.

Chaynata puriramuspankum karu ripuqqa utqayman hipichakuq. Upa Tankayllupas ripuy chakillañam allichakuyta qallaykurqa. Chaymi tayta Mariyanu warmichantin abiyunta qipichapurqa; tunaskunata, traqunta, aqanta, buñuylusninta, humintanta, wichun aychaytan, uchunta, millwa qaranta, uma hampinta, tantanta, ñanninta, abiyu butillantawan. Chaynallam tusuqninkunapaqpas qipichapuq. Waynuchata takikuykuspankum maysatawan maysuta tusuykachirqaku suma sumaqta.

Killinchallay wamanchallay

rapraykipi apakuway

rapraykipi apawaspa

ñanllaman churaykuway,

chaymantaqa ripusaqsi,

chaymantaqa pasasaqsi

wayralla hina muyurispay,

mayulla hina haparispay.

Chay takita yuyariptiymi sunquypas nanarinraq. Mana rikusqaytam chay punchaw chayraq Puka Pillpintuta rikururqani takiqta. Takiyta tukuruspanmi qawariykamuwarqa asirispan. Sumaqta qawariptiyqa Upa Tankayllupas waqachkasqam, tayta Mariyanupas wiqi ñawintinmi aqata muyuchimuchkasqa chaypi sapa runa kaqman. Chayta hawaykuspaymi ñuqapas waqayta munarqani, hinaspaymi Puka Pillpintuwan ripukuyta munarqani.

—Yaw, maqta, wak Tunamuqukamalla hipinta aparaysipuway —nispa kamaykachiwarqa tayta Mariyanu.

Tunamuqukama apaysispaymi kuska rirqaniku Upa Tankaylluwan, Yana Misiwan, Nina Chakiwan, Puka Pillpintuwanpas mana imatapas rimarinakuspayku. Chaykama chayarachiptiymi ripukurqaku, sapallaymi qiparurqani wiqi ñawintin. Qawachkaptillaymi Ankapa Wachananta siqarurqaku. Chay muqumantam tayta Upa Tankaylluwan Puka Pillpintullaña qawariykamurqa. Manañachá tupaykusaqchu Puka Pillpintuwan nispaymi waqayta munarqani, hinaptinmi uyayta wiqillayña qarparimurqa. Ariyá manañam tupaniñachu kunankama. Waqay watakuna chayamuptimpas maypiya karqa, ñuqaqa karu llaqtaman ripukurqani ayqiypawan. Upa Tankayllumanta nitaq Puka Pillpintumanta uyarirqanichu wak karu llaqtapiqa. Runakunallatañam rimaqta uyariq kani: hatun Upa Tankaylluqa wañukunsi. Wakin niq, manas, Apu Llallawis kawsaqllata aparun. Wakin niqku, manas, Wankavilikamansi ripukun. Ariyá chay punchawmantam pipas manaña rikurqañachu, aswanqa uyariyllañam uyariq kaniku arpachampa waqasqanta wak Ankapa Wachanampi. Wakin niqku uyarinim nispaku, riti urqupim tukakuspan tiyachkan, Yawar Qucha pampapis wayrawan kuska purikuqta rikuqku, Sillpita qatapi qarawiqta, Pukamuqupi waqaqta, Llallawi urqupi sukakuqta. Lastawan parawan purikuqtas rikuqku. Yana Misillañas ñawsayaynimpi niq, rikunim Upa Tankaylluta, nispa. Kunan punchawkunaqa manañam yachankuñachu imatapas, qipa wiñay warmakunaqa huklaw llaqtakunapa kawsayninta yachapakuspankum manaña waqaychankuñachu llapa ruwayninchikunata, aswanñam wañuchichkanku. Wañukunay patankamach Puka Pillpintupa takillantaña uyarisaq wakllay Sillpita urquta hawaspay, Intipa Tiyanan urquta rikuspay, wayrakunapa apamusqanta uyaykachaspay,Pampas mayupa waqasqanta llakiysispay, Upa Tankaylluta yuyarispay…

—Sunquymi hanwan hipakun, manam qunqasaykichu Rugiliyu. Sutiyqa Andriyam.

Acuchimaypi kwintucha. Hugo Carrillo

ACUCHIMAYPI KUCHICHAWAN ASNUCHAWAN RIMANAKUSQANMANTA

—tayta Wilfredo Contreraspa willakusqan,

Juan Pedro Sebastianpa qillqasqan.

Acuchimay urqu patapis kuchichawan asnuchawan parlayta tinkuchinku:

—Qawchit, brrrr, qawwchit. Rimaykuyki tayta, ¿imaynallataq kuchi vida, allinllachu? —nispas asnucha tapurikun.

—Ohooqq, allinsu, ¡suma-sumaq! tiyuchallay. Sapa punchawpas quchpakuyllapi, puñuyllapi ohoqq llankachiwan —ninsi kuchichaqa winku ñawinwan chimllipayaspa.

—¿Qanpa asnu vidaykiyqa imaynataq?, ¿allinchu? ohoqq —nispas chansakunraq asnuchamanta.

—Qawchit, qawchit, manapuni allinchu. Asnu kasqaypim, wasaypas nanaqpaq utiy susunkanankama llankachiwan achikyaymanta chawpi yayan tutakama, ni aqhachallatapas upyaykachiwanchu; mikquytaqa ni riqsinipaschu; asnupaqwanchu alfa nispataq llama qurapa tullullanta kachuykachiwan —nispas qawchityallan wakcha asnuchaqa.

—Ohoqqq kakallaw; ñuqataqa tuta punchawnintin mikquchiwan, tukuy niraq kachipayuq lawata, ismusqacha durazno manzanachayuqta makillamanta kachuchiywan… hinaspapas umakuytaraq wiksaytaraq rachkiykuwanpas allinta chista-puñukunaypaq —nispas kallpi-waqsa kiruntapas

qawaykachachin —ohooqq, ¿hinaptinqa sabaru dominguntinpas llankachisunkiychu?, —ahinatas tapupayan kunpadrinta.

—Ariya, paqarin duminguta hatarichiwanqa tutapayllamanta. Qawchit, natas… Mutuyniyuqtas risaqku; yanta, achkasu kintalninpi corral hunta yanta muntunaykupaq. ¡Kuchim nisyu llunpaytaña wirayarqun! niwankutaq; chicharrutam ruwasunchik nispataq allichakuchkanku…

El multi verso digital y los nuevos horizontes literarios del quechua. Fredy Amilcar Roncalla

Este breve articulo ha sido escrito para el reciente VII COLOQUIO de Lenguas Y Culturas de los Andes, realizado en San Marcos. Agradezco a la Catedra de  Lengua Quechua y la Dra, Isabel Gálvez Astorayme por la invitacion a participar.Una version PDF se puede bajar aqui.multiverso digital quechua

 

En su reciente libro Caminan los Apus[1] Julio Noriega plantea la existencia de un tecnotexto como espacio dinámico de la literatura quechua, especialmente en migración. Afincado en el espacio digital, el tecnotexto incluiría  la tradicional palabra impresa, la imagen visual, los registros sonoros y audiovisuales, y los  últimos desarrollos informáticos. Por su lado, 13512190_1813081988921397_3459532401815098357_n en su interesante planteamiento de Qhapaq Ñan:La Ruta Inka de Sabiduría[2], Javier Lajo contrapone a la matriz monoteica del pensamiento occidental, la idea del multiverso como pakarina ontológica subyacente a  pensamientos  indígenas en general y andinos en particular.  Tomando  de ambas fuentes, esta entrega plantea que  estamos viviendo un momento  complejo, con temporalidades y proyecciones diferentes, desde el papel, la danza, las artes visuales, y la performance, pero sobre todo en la pantalla,  el quechua y las lenguas indígenas, emergen como multi versos y travesías,   que al dar su frutos y apostar por la revitalización de nuestro idioma,  cuestionan de raíz las preconcepciones sobre lo literario y sobre los circuitos estéticos hegemónicos.

 

Las proyecciones de este panorama seguro se  discuten en las aulas universitarias, en citas como el  IV Encuentro Intercultural de Literatura Indígenas  de La Paz, o el VII Coloquio de Lengua y Cultura en los Andes[3] en honor al Dr.  Alfredo Torero. Por su parte,  esta entrega se limita a un brevísimo mapeo de algunos fenómenos emblemáticos sobre los cuales se podría apoyar  una suerte de etnología  digital  en torno a la revitalización,  las proyecciones estéticas, y los corolarios epistemológicos del quechua. Aquí unos breves apuntes.

 

 

El activismo digital:

 

Desde las iniciales listas de quechua hablantes, pasando por anuncios de variada índole, nombres de sitios web en quechua, comentarios breves en YouTube, hasta la difusión de libros y anuncios de eventos  en y sobre el quechua;  el internet ha sido  la plataforma más importante de  reivindicación de las lenguas indígenas en  los andes  y varias regiones originarias del globo. De este panorama, los últimos avances  indican  al Facebook y a los blogs como plataformas  privilegiadas. En Facebook tenemos páginas  como el Seminario de Lingüística Amazónica, el Runasimi Qispisqa Suyu, el Instituto Lingüístico de Invierno,  el Mayachat Aymara, y varias páginas dedicadas  a lenguas y culturas amazónicas. A esto se le añadirían las varias actividades de Markos Lukaña, un holandés  nacido en el Cusco que enseña  quechua a jóvenes hip hop en el Callao,  y el diverso HYTARIQ de Numa y Elia Armakanki, para dar unos ejemplos. A tal punto que es posible encontrar localizaciones  tanto de Google como de Wikipedia en quechua[4], además de varias reflexiones teórico prácticas de Anette Rios, acerca de las posibilidades técnicas de traductores automáticos para lenguas aglutinantes[5].

 

Pero tal vez el punto de quiebre -en tanto que el sujeto enunciador y articulante pertenece  al ande y es parte de  su circuito cultural-  sea la aparición reciente de una App para Android, donde el Instituto Illa y Kimisira ha publicado  diccionarios   en Quechua, Aymara, y Guaraní con diversas variantes regionales y todo en relación a la traducción al y del castellano, que sería la lengua mediadora. Este es un hito no sólo porque en el caso del quechua se han incluido varias variantes, sino también porque se ha rescatado los trabajos de Holguín,  Cerrón Palomino,  y Clodoaldo Soto, que están en y la red puestos a disposición del público. Este trabajo, que  aún no ha sido valorado como  merece, ha contado en el Perú con el trabajo de  Irma Alvares Ccoscco y  un equipo de activistas indígenas moviéndose  en  un circuito Cusco-Puno-La Paz. Con este hecho, además  de que la tecnología de punta en materia de lenguaje deja de estar automáticamente asociada  a la ciudad letrada y sus diversos predios de apartheid cognitivo, se ve que en el Perú estamos viviendo la emergencia, respecto al quechua y la literatura en general, de varias pakarinas regionales. Cusco, Ayacucho, Abancay, Andahuaylas, Huancavelica,  Ancash, Huancayo,  Puno, y también Lima  y la diáspora llapan mundi estarían entonces en la avanzada del quehacer poético y literario en el Perú. Vanguardia hina ninchus. A ello se le añadiría  la creciente emergencia de las estéticas y literaturas amazónicas, caso la implementación democrática del alfabeto Esse Eja la oficialización de varios afabetos amazonicos, la pintura de Brus Rubio y la poesía concreta shipiba en Cantagallo.

 

 

Se acerca el momento de  agrandar el campo semántico de lo que se entiende como literatura para incluir no solo las oralidades sino también  tejido, paisaje y poesía del espacio,  takis  y poéticas acústico curativas, más las lecturas  cósmicas y rituales. Para ello sería útil tomar en cuenta la estrategia de la ‘travesia’  planteada por Juan Guillermo Sanchez[6]. Pero si aún nos remitimos  a la literatura en el sentido “occidental”, está claro que en los últimos tres decenios ha habido una desarrollo considerable en la poesía quechua. Abundan  publicaciones y   estudios al respecto. Incluso poetas como Antonio Sulca Effio   enseña poesía y quechua en las calles de Huamanga.  Pero aparte de estudiar sobre dísticos semánticos, l motivos mito poéticos y principios ordenadores como el yanantin, los especialistas también han señalado la estrecha relación de la poesía quechua  con el  modernismo popular en lengua española. Lo cual resulta siendo una  piedra en el camino, un gran qatun rumiyoq, a no ser que sea Huambar que lleve al modernismo a sus extremos más absurdos  y risibles. Escollo que menos mal va siendo superado por la poesía de Dida Aguirre, Gloria Cáceres, Hugo Carrillo y  Antonio Sulca Effio.

 

La varias formas de la prosa

 

Frente a ello sostengo que el desarrollo más  prometedor en la literatura quechua está en la prosa, la traducción, la reflexión teórica y la narrativa. El interesado puede consultar las recientes reflexiones de Gonzalo Espino[7] y Ulises Juan Zevallos[8] al respecto.  Respecto a las traducciones solo cabe resaltar las celebradas  las exelentes y traducciones de Killku Waraka  y la Elegia Apu Inka Atwalpaman de Odi Gonzales, aparte de la no menos brillante traducción de la poesía de Mariano Melgar  al quechua por Leo Casas. No hay que dejar de lado las traducciones   del español al quechua hechas por Gloria Cáceres y Washington Córdova o el trabajo de Odi Gonzales con la poesía de Isaac Goldemberg. Kay tiqraykunaqa atuqpa chupaychayoq kachkan.

 

En el caso de las traducciones hechas por Gloria  Cáceres de los relatos del maestro Arguedas, queda claro, y ella misma lo sostiene[9], que  si bien  el maestro tuvo que crear un estilo ad hoc para expresar la realidad del ande, no es cierto que él pensaba en quechua y escribía en castellano.  La lectura de las traducciones  dan huella clara que estas  han llegado a buen puerto  gracias a la habilidad estilística de la traductora y no por una afinidad natural entre el quechua y el estilo del narrador. En el caso de la traducción  del Tungsteno de Cesar  Vallejo, hecha por Washington Córdova me atrevo a decir que su versión en quechua fluye mejor, con mucho miski,  que un original  escrito siguiendo el modelo árido del realismo socialista. Curioso que algo parecido pase con las versiones quechuas de Vallejo declamadas  por Manuelcha Prado en su poco considerado álbum Poesía quechua[10].

 

Respecto a la reflexión teórica, está claro que desde hace un tiempo, por lo menos en nuestra San Marcos, hay una línea de pensamiento que utiliza categorías quechuas en el análisis. De estas la más estudiada tal vez se la categoría yanantin. También está  generalizado el uso de las categorías espaciales  hanan/ urin y kay / ukun / hanan,  una muestra importante de ello  es la tesis de  maestría de Pablo Landeo acerca de las Categorías andinas para una aproximación al willakuy[11]. Pero también es  justo citar los trabajos de Gonzalo Espino, Mauro Mamani, Carlos Alexander Espinoza, Edwin Chillce Canales y Yuly Tacas.  Casi todos  impulsadores de Atuqpa Chupan,  la primera  revista de critica literaria redactada completamente en quechua. Revista en la cual  varios que escriben ahí son hablantes de segunda generación provenientes de pueblos fuertemente golpeados por  la guerra civil. Si en los cursos y seminarios  dedicados a las literaturas quechuas e indígenas se va asentando un vocabulario conceptual, queda por ver si ello mismo  sucede también en los  primeros trabajos de reflexión teórica en la propia lengua.

 

Ya en el campo narrativo propiamente literario, tengo noticia de la narrativa de Macedonio Villafán en quechua ancashino; de Sócrates Zuzunaga en quechua  ayacuchano; la cuentistica de Feliciano Padilla y  Gloria Cáceres, que es la primera que  lleva a la página historias (felices) de la infancia desde el punto de vista de una niña. Si uno toma en cuenta la opinión de Ulises Juan Zevallos, en el sentido de que hay una literatura quechua escrita en castellano, se podría incluir Killincho pateador de precipicios done Alejandro Medina (Apurunku) describe las dificultades de los niños  aymarinos al afrentar el español en la escuela. También habría que considerar la reescritura quechua de  relatos orales por Pablo Landeo en el caso de Huancavelica[12], y Leo Casas en el caso de Pujas, Ayacucho[13]. Pero en literatura quechua propiamente dicha, acabamos de asistir a la aparición de Aqupanpa de Pablo Landeo[14]. La primera novela escrita estrictamente en quechua, y sin traducción. Marcando hitos y abriendo campos como suele acostumbrar, Pablo Landeo  ha  trasladado el locus tradicional del quechua del campo a la ciudad. Un logro que esperamos que siga repitiéndose.

 

La juventud y la revitalización del quechua

 

Hablando de sus planes de enseñar quechua a jóvenes Urbanos del Callao y  Lima Markos Lukaña, expresaba hace un año que la revitalización del quechua dependía de la juventud  citadina. Como respondiendo a esto, y continuando el camino trazado por Atuqpa Chupan, acaba de aparecer Kallpa, la primera revista juvenil escrita en quechua, con el propósito de difundir la literatura y propiciar la lecto escritura. Para consolidar un ‘alfabeto funcional’ en que se puedan comunicar, al menos escrituralmente, todos los quechuas existentes. La directora es Yuly Tacas. Esta revista acaba de ser  presentada en noche de luna llena  y el solsticio de verano en el Gremio de Escritores del Perú, con la presencia –como también se hizo en las primeras presentaciones de Atuqpa Chupan– de músicos de arpa y violín de Lucanamarca, de donde procede la familia de Yuly. Estamos frente a un caso de presente profundo donde confluyen  ordenes literarios quechuas, juveniles,  y populares   más  poéticas del sonido de las cuales además se tiene noticia en línea. Acaso una suerte de poesía integral.

 

Por su lado, desde la Escuela de Ciencia Políticas  y Gobernabilidad de la UNAMBA, en Abancay, bajo la influencia de Hilda Huayhua y  Hernán Hurtado, se va perfilando un núcleo literario femenino  y juvenil que muy pronto  va a ensanchar los límites de lo que se entiende por literatura andina y de mujeres. Una persona integral a ese núcleo es Katherin Mamani Contreras.  Por el momento, cabe también  celebrar la aparición reciente del programa Urpichakunaq rimaynin  en el Facebook. Este programa consiste en pequeñas viñetas relatadas en quechua por  Liz Camacho con la eventual participación de un interlocutor masculino.  Estas presentaciones han tenido bastante acogida en el Facebook y sobre todo en Abancay mismo, donde Liz y sus compañeros acaban de publicar una revista, tienen un programa televisivo en vivo los fines de semana, y también el canal informativo Ciudadanos reportando donde Liz se encarga de llamar la atención sobre algunos problemas urbanos. Esta serie es relatada en castellano. Ya habido en Abancay un programa similar, en que una pareja de jóvenes se dedicaba a presentar  en quechua el circuito turístico apurimeño, pero en este caso  la iniciativa responde al dinamismo y la ubicuidad de Liz Camacho, que además viste y tiene  un corte de pelo postmoderno. Vamos dejando de ser el pasivo “otro”  para hacer brotar los frutos del kikin. Allnmi panicha Liz.

 

Diálogos con textos fundacionales

 

Al momento de escribir estos apuntes, se realiza en San Marcos el primer Coloquio multidisciplinario de saberes andinos. En el afiche, redactado con la tipografía de Waman Poma, se ve la conocida imagen del cronista y poeta caminado de Sondondo a Lima. Pero a diferencia de la soledad que le acudía antes, sus pasos actuales  son fibras comunicantes  con muchos otros niveles poéticos y literarios. No es casual entonces que  gran parte  de las ponencias estén dedicadas al manuscrito de Huarochiri, el primer y más completo ciclo mitológico  quechua.

 

En el Perú acabamos de vivir una campaña política en la que la palabra publica ha llegado a sus niveles más bajos, pero  el Manuscrito de Huarochiri es cada vez más presente, dialogando y abriendo haces significantes  con órdenes literarios y cognitivos actuales. Al inicial diálogo entre Waman Poma y el Manuscrito –que  responde también a la crítica del cronista a un perseguidor religioso llamado  Ávila- se suman la reciente aparición del comic Dioses y hombres de Huarochiri producido por el grupo los Zorros, las  diversas ponencias en congresos, artículos varios, un inminente programa de tv  sobre  Chawpiñamca y  quizá lo más valioso, una serie de cortos videos del Facebook donde  varios alumnos de Gonzalo Espino leen en quechua historias locales relacionadas con el manuscrito. Pasadas las elecciones y las cegueras de la coyuntura, queda por apreciar y celebrar estos relatos. Queda también por reconocer la  continuidad entre las tradiciones originarias y la emergencia  de los comics: los pallares y el cuy en el caso de Juan Acevedo, y los diálogos en quechua de Waman Poma con   Chillico,  Miguel Det  y el Intillapa, que acaba de aparecer en linea

 

Textos y poéticas experimentales

 

Cuando uno piensa en la vanguardia y en las poéticas no lineales lo primero  que resalta es el rol de Waman Poma como el qollana. Su escritura,  dibujos, y su conocimiento profundo de los registros escriturales y verbales del conquistador hizo que le fuera posible  trascenderlos. Esta tradición de ruptura e innovación se ha mantenido en los andes gracias a Vallejo, Arguedas y sobre todo a Juan José  Flores, cuyo  Huambar poetastro akakau tinaja, es una obra maestra humorística. Sin embargo, como ya hemos señalado hace un rato, el grueso de la poesía quechua se sigue pensando en español modernista para ser inmediatamente traducida. El desarrollo reciente de la narrativa seguramente va a salir de esta paradoja, pero nunca esta demás  abogar por una escritura quechua experimental. Aquí entra a tallar Jorge Alejandro Vargas Prado que ya anteriormente ha publicado algunos poemas bilingües y  recientemente  el álbum Isischa un proyecto de música experimental con verso libre en quechua. Son varias entregas en las que la música rompe el molde de la bella circularidad  de los patrones del wayno y con motivos  minimalistas da campo y múltiples posibilidades para que la voz poética  se exprese sin restricciones. Vuelve la palabra a la música, y entra la poesía quechua al espacio abierto.  Y en las varias direcciones de este espacio también se pueden hallar la poesía y música  de Carlos Taytacha Echegaray con su Apu Yaya[15], y a Sylvia Falcón cantando no solo el Himno Nacional en quechua, sino también traduciendo un viejo poema de Blas Valera a un tocapu[16] que ella ha usado en sus presentaciones.

 

 

Todas estas breves reflexiones han sido posibles por un medio imprescindible: el internet. O el tecnotexto. Que  tienen un rol fundamental no solo en la revitalización del quechua sino en el asentamiento de sus prácticas poéticas,  que nos llevan a dialogar en términos horizontales con las poéticas del prestigio en el Perú y fuera de sus fronteras.

 

Al momento de revisar esta versión, José Carlos Olazábal, director del imprescindible boletín Pututu, cultura Ollantambina, cuenta que  “en la casa de la literatura desde fines del año pasado hay una programa de Rimaykusunchis, en la que convocaron por medio del FB a quechua hablantes a participar en conversaciones en quechua. La acogida ha sido muy buena y hay tanto jóvenes como personas mayores que asisten voluntariamente ha practicar su quechua, para lo que utilizan como guía las narraciones de Huarochirí y luego pasan a que los participantes narren sus cuentos o vivencias de sus pueblos. También ahí hay una participación de hijos de migrantes quienes tienen un interés en el quechua”. Visto que ya en la Casa de la Literatura hay lugar para el intercambio horizontal y arbóreo de los varios sistemas literarios  peruanos, mientas también en el Facebook acaba de salir  un convincente episodio del Chavo del Ocho  en quechua.

 

 

 

 

Chayllam chay.

 

 

20 y 21 de junio, 2016

Kearny y Atlantic City

 

 

 

[1] Caminan los Apus. Julio Noriega. Pakarina Ediciones, Lima, 2012

[2] Qhapaq Ñan:La Ruta Inka de Sabiduría. Javier Lajo

 

[3] Este articulo ha sido escrito como ponencia para dicho coloquio. Agradezco a la  Dra. Isabel Gálvez Astorayme, Titular de la Cátedra de Lengua Quechua, por su invitación. Agradezco también los comentarios de Yuly Tacas, Liz Camacho, José Carlos Orlazábal, Juan Guillermo Sánchez, Jorge Alejandro Vargas y las  sugerencias y corrección de estilo de Julio Chalco.

 

 

[4] Julio Chalco es el primero que hace una evaluacion del Wipipedia en Quechua. Ver: https://hawansuyo.com/2013/08/29/wikipidiya-portal-de-wikipedia-localizado-al-quechua-analisis-de-la-traduccion-y-algunas-propuestas-interpretativas-julio-chalco/

 

[5] Ver, por  ejemplo: https://www.academia.edu/1947970/Applying_Finite-State_Techniques_to_a_Native_American_Language_Quechua

[6] Ver: https://hawansuyo.com/?s=Nativos+migrantes%3A+poesía+en+la+encrucijada Juan Guillermo Sanchez

[7] Ver los diversos estudios sobre narrativa y poesía quechua en la Aljora de Chuque, blog de Gonzalo Espino http://gonzaloespino.blogspot.com/

[8] Ver:https://hawansuyo.com/2015/10/15/transformacion-de-la-nueva-narrativa-quechua-del-peru-contemporaneo-2010-2014-ulises-juan-zevallos-aguilar/

[9] Ver: https://hawansuyo.com/2012/11/16/por-que-traducir-a-jose-maria-arguedas-gloria-caceres-vargas/

[10] Poesia Quechua. Manuelcha Prado. You Tube

[11] Categorías andinas para una aproximación al willakuy. Pablo Landeo. Asamblea  Nacional de Rectores. Lima. 2014

 

[12]  Wankawillka. Pablo Landeo. Pakarina Ediciones Lima. 2013

[13] http://www.ciberayllu.org/Comentario/FR_Pujas.html

[14] Aqupanpa. Pablo Landeo. Pakarina Ediciones. 2016

[15] https://youtu.be/r2l92M5obDk

[16] https://hawansuyo.com/?s=sylvia+falcon+tocapu

Convocatoria a libro de estudios sobre Huambar Poetastro Acacau Tinaja

Llegado el momento de de abrir el debate sobre una obra fundamental de narrativa bilingue y humoristica, cuya  historia  dentro y fuera del texto revela  cada  vez mas aspectos fascinates, se hace este llamado acompanado de los audios de la primera visita que hicieron Hugo Carrillo, Felipe Ruiz y Fredy Roncalla a don Efilfredo Flores Leiva, hijo de Juan Jose Flores. autor de Huambar. Agradecemos el contacto inicial de Juan Jose Flores (nieto) con los descendientes de tan importante autor andino de ascendencia  ecuatoriana y venezolana. La  difusion de Huambar y los ejemlares que se conocen  se deben  al baul lleno de libros que  don Edilfredo Flores Leiva heredara de  su padre. Con el pedido de su difusion

Huambar Poetastro Acacau Tinaja

(Convocatoria)

La obra única de Juan José Flores (Pullo/Ocobamba): Huambar Poetrastro Acacau Tinaja –escrita poco antes de 1933–, sigue siendo un libro poco conocido, casi de culto, pero su lectoría y el interés va creciendo paulatinamente. Prueba de ello es la reciente mesa de trabajo realizada el 11-4-2015 en la Escuela de Literatura de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde participaron Gonzalo Espino (UNMSM), Hernan Hurtado (Universidad Nacional Micaela Bastidas), Victor Flores Ccorahua (Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga), Hugo Carrillo (Parlamento Andino), Dante Gonzalez (Pakarina Ediciones) y Fredy Roncalla (Hawansuyo); asímismo, asistieron Oscar Huamán Águila, Roxana Quispe, Gloria Caceres, Melquíades Alendez, Venancio Estacio y Ángel Maldonado. Pero cabe destacar la presencia de Víctor Flores Ccorahua, el iniciador de los trabajos académicos sobre Huambar. Por su parte, don Edilfredo Flores Leiva, hijo de Juan José Flores, a sus noventa años planea escribir la historia “real” de cada uno de los personajes que aparecen en Huambar. Este desprendimiento y generosidad son suficiente aliciente para continuar y ahondar con los pocos estudios que hasta ahora hay sobre una de las más importantes novelas peruanas –junto a Los Ríos Profundos– del siglo veinte.

Este conversatorio incidió en aspectos del humor, la traducción literal quechua-castellano, la carnavalización del lenguaje, la literatura entre paréntesis, Huambar como el zorro; además, de la relación de la novela con Waman Poma, José María Arguedas y el indigenismo en general. También se consideró que este breve texto plantea un cuestionamiento radical de todo el sistema literario peruano.

La Escuela de Literatura de la UNMSM, La Alforja de Chuque, Pakarina Ediciones y Hawansuyo invitan a los estudiosos y el público en general a enviar sus contribuciones para un volumen de estudios sobre Huambar: única y breve obra maestra de humor bilingüe quechua castellano.

Los interesados pueden mandar sus sumillas hasta el 30 de agosto de 2015 a:

La alforja de Chuque

gonzalo.espino.reluce@gmail.com

Pakarina Ediciones

dantegonzaler@gmail.com

Hawansuyo

Fredyamilcar@gmail.com

Voice00001

Voice00002

Voice00003

Voice00004